O firme

Naša firma je výhradným dovozcom pre Slovensko a Českú republiku pre výrobky od firmy CRYSTAL QUEST MFG. z USA.

Firma CRYSTAL QUEST MFG. patrí medzi popredných svetových výrobcov filtračných jednotiek na vodu so skúsenosťami viac ako tridsaťročnými v obore. Svoje výrobky vyváža do celého sveta.

Línia produktov predstavuje najefektívnejšie výrobky s pridanou hodnotou dostupné kdekoľvek. Na rozdiel od ostatných vodných filtračných výrobkov, Crystal Quest produkty neboli navrhnuté tak, aby spĺňali minimálne vládne a priemyselné štandardy, ktoré povoľujú určité množstvo toxických látok vo vode z vodovodu a balenej vode. Veda tiež dokázala, že neexistujú žiadne bezpečné množstvá toxických umelých látok v našej vode. Napriek tomu, že je povolené a akceptované aby balená a vodovodná voda obsahovala chemické znečisťujúce látky, Produkty Crystal Quest boli navrhnuté tak, aby produkovali čo možno najzdravšiu, najchutnejšiu vodu dostupnú kdekoľvek!

Crystal Quest systémy odfiltrujú chlór, olovo, prchavé organické zlúčeniny a cysty, kým ponechávajú prirodzený obsah minerálov. Je to ako mať prírodnú pramenitú vodu priamo z kohútika u vás doma za menej ako 0,01 € za liter! Pitie filtrovanej vody zabraňuje skládkovej likvidácií tisícok plastových nádob a následnému znečisteniu životného prostredia.