CQ – US500S(UV)
CQ – US500L(UV)
CQ – US500LX(UV)
  CQ – US500S(UV)  poddrezový 8 stupňový filtračný systém na dusičnany s UV lampou (s jednocestnou batériou)   487,00   kúpiť


Systém je špeciálne určený na odstránenie dusičnanov z vody. Obsah dusičnanov vo vode zníži až o 95%. Voda z tohoto filtračného zariadenia chutí ako prírodná pramenitá voda a je veľmi vysokej kvality.

Táto veľkokapacitná filtračná jednotka (prefiltruje až
20 820 mg/l NO3 ) obsahuje dve filtračné vložky a UV lampu, využíva 
8 stupňové filtrovanie, používa kombináciu najefektívnejších dostupných technológií – mechanická filtrácia, Eagle Redox Alloy® 6500 a Eagle Redox Alloy® 9500. Eagle Redox Alloy® predstavuje významný pokrok v technológií čistenia vody.

Z vody odstraňuje množstvo nežiadúcich látok ako je chlór, olovo, ortuť, nikel, chróm, kadmium, hliník, zvyšky antibiotík a liekov, cysty, zvyšky pesticídov, herbicídy, prchavé organické látky (VOC), zvyšky fosílnych palív (MTBE) a množstvo iných nežiadúcich látok. Je účinný na mikroskopické organizmy odolné voči chlóru, akými sú kriptosporidióza a giardia, dva časté vodou prenášané parazity, ktoré môžu najčastejšie vyvolať symptómy podobné chrípke, avšak môžu byť taktiež osudné pre malé deti a starých ľudí, odstraňuje z vody taktiež trihalometány (THM) karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami. Vo vode ponechá potrebné minerály a stopové prvky.

 

 

Stupne filtrácie

1. stupeň – voda preteká cez špeciálnu filtračnú vložku na dusičnany, obsah dusičnanov vo vode zníži až o 95%.

2. stupeň – voda prechádza filtračnými vložkami o veľkosti jedného mikrónu, ktoré odstránia zachytené častice, ako je bahno, sedimenty, cysty (Giardia, Cryptosporidium), piesok, hrdza, špina a ďalšie nerozpustené látky.

3. a 4. stupeň – voda preteká lôžkom materiálov vyrobených zo špeciálnej vysoko čistej zliatinovej zmesi dvoch kovov – medi a zinku (Eagle Redox Alloy® 6500 a Eagle Redox Alloy® 9500.) Eagle Redox Alloy® je významný pokrok v technológii úpravy vody, ktorý pracuje na elektrochemických a samo-oxidačno-redukčných (REDOX) princípoch. Chlór je okamžite a takmer nevyčerpateľne oxidovaný. Železo a sírovodík zoxidujú na nerozpustné látky a prilepia sa k povrchu materiálov. Ťažké kovy ako olovo, ortuť, meď, nikel, chróm, kadmium, hliník sa odstránia z vody elektrochemickým procesom. Sú priťahované k povrchu materiálov podobne ako magnet. Materiály zabránia rastu baktérií v celej jednotke. V skutočnosti bolo preukázané, že sa znížia až o 90%, čo eliminuje potrebu striebra, ktoré sa bežne používa v uhlíkových filtroch (striebro je úradom EPA označené za pesticíd a musí byť registrované).

5. stupeň – voda prechádza cez anex, redukujúci ťažké kovy ako olovo, meď, hliník a tvrdosť vody.

6. stupeň – voda preteká cez granulované aktívne uhlie (GAC). GAC je všeobecne uznávané a široko používané ako účinný adsorbent pre širokú paletu organických kontaminantov, ako sú chlór (99,9%), chemické látky súvisiace s rakovinou (THM, benzín), pesticídy, herbicídy, insekticídy, prchavé organické zlúčeniny (POZ), polychlórované bifenyly, metyl-terc-butyl-éter a stovky ďalších chemických kontaminantov, ktoré môžu byť prítomné vo vode. Uhlík je veľmi pórovitý a poskytuje veľkú plochu na zhromaždenie kontaminantov. Uhlíkové filtre musia taktiež použiť svoj objem pre odstraňovanie chlóru, čo má za následok skrátenie ich životnosti. My používame vysoko kvalitný uhlík zo šupín kokosového orecha, ktorý je najúčinnejší pri odstraňovaní chemikálií. Odkedy je chlór pomocou našich REDOX materiálov odstraňovaný pred tým, než dosiahne uhlík, nedochádza k plytvaniu kapacít uhlíka chlórom a môže sa efektívnejšie koncentrovať na organické kontaminanty.

7. stupeň – voda prechádza cez ďalšiu filtračnú vložku o veľkosti jedného mikrónu pre ďalšie odstránenie nežiaducich častíc. Výsledkom je skvelé zníženie alebo odstránenie najrôznejších nečistôt.

8. stupeň – UV lampa (ultrafialové žiarenie) eliminuje 99,9% baktérií a mikroorganizmov obsiahnutých vo vode. Slúži ako prirodzená ochrana vody proti rastu baktérií bez použitia chemikálií. Účinok na baktérie bacillus anthracis, bacillus subtilis, escherichia coli, proteus vulgaris, pseudomonas aeruginosa, salmonella, staphylococcus aureus a iné. Účinok na kvasinky saccharomyces ellipsoideus, saccharomyces sp.

Technické údaje

  • filtračné vložky CQ – 04002, CQ – 04007
  • min. tlak na filter 1,4 bar
  • max. tlak na filter 4,2 bar
  • prefiltruje 3,5l/min.
  • min. teplota vody 4oC
  • max. teplota vody 30oC
  • rozmery 25,4cm x 35,6cm x 12,7cm
  • hmotnosť 4kg

Filter sa inštaluje priamo pod dres. Na drese Vám ku kuchynskej batérii pribudne batéria z ktorej si budete môcť kedykoľvek napustiť filtrovanú vodu. Súčasťou dodávky je batéria, inštalačná sada s hadičkami, teflónová páska na utesňovanie, súprava na stanovenie dusičnanov a kľúč na výmenu filtrov.

Zariadenie na úpravu kvality domácej vody je výborná investícia, ktorú môžete vložiť do zdravia svojej rodiny. Je to ako mať prírodnú pramenitú vodu priamo z kohútika u vás doma za menej ako 0,01 € za liter!