CQ – WH400CQ – WH400 celodomový 8 stupňový filtračný systém                                                                                                                           € 1190,00      kúpiť

Táto filtračná jednotka obsahuje tri filtračné vložky, využíva 8 stupňové filtrovanie, používa kombináciu najefektívnejších dostupných technológií – mechanická filtrácia, Eagle Redox Alloy® 6500 a Eagle Redox Alloy® 9500. Eagle Redox Alloy® predstavuje významný pokrok v technológií čistenia vody.  So systémom sa môžete tešiť z kvalitnej filtrovanej vody v celom dome, v sprche, umývadlách, vaniach, práčkach a umývačkách riadu a to všetko za bezkonkurenčnú cenu!

Filtrovaním vody, ktorá je privádzaná do domu, nielenže veľmi zlepšujete zdravotnú neškodnosť vašej vody v domácnosti, ale taktiež výrazne zlepšujete kvalitu vzduchu v dome. Tento filtračný systém je vhodný pre rodinné domy, apartmány a malé firmy.

Filtračný systém odstráni akékoľvek prchavé organické látky (VOC) alebo chlór, ktoré sa môžu nachádzať v šatách, keď sa v práčke používa nefiltrovaná voda. Taktiež farby šiat vydržia dlhšie a budú vyzerať zachovalo, keď je chlór odstránený. Umývačka riadu uvoľňuje viac VOC a chloroformu do vnútorného prostredia domácnosti, než akýkoľvek iný zdroj (okrem sprchy). Filtračný Systém zabraňuje uvoľňovaniu tohto toxického plynu. Filtrovaná voda v umývačke riadu taktiež znižuje tvorbu povlaku, alebo penových zvyškov na riade. V prípade prania a umývania riadu filtrovaná voda znižuje množstvo potrebného čistiaceho prostriedku v každom cykle. Podľa Agentúry pre ochranu životného prostredia USA (U.S. E.P.A.), “Každá domácnosť má zvýšenú úroveň plynového chloroformu následkom vyparovania chlóru z vody používanej na umývanie a sprchovanie.“ Výpary chlóru sa považujú za pravdepodobnú príčinu a vyvolávač respiračných problémov, akými sú astma, bronchitída a alergie.

Z vody odstraňuje množstvo nežiaducich látok ako je chlór, olovo, ortuť, nikel, chróm, kadmium, hliník, zvyšky antibiotík a liekov, cysty, zvyšky pesticídov, herbicídy, prchavé organické látky (VOC), zvyšky fosílnych palív (MTBE) a množstvo iných nežiaducich látok. Je účinný na mikroskopické organizmy odolné voči chlóru, akými sú kriptosporidióza a giardia, dva časté vodou prenášané parazity, ktoré môžu najčastejšie vyvolať symptómy podobné chrípke, avšak môžu byť taktiež osudné pre malé deti a starých ľudí, odstraňuje z vody taktiež trihalometány (THM) karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami. Vo vode ponechá potrebné minerály a stopové prvky.

Stupne filtrácie

1. stupeň – voda preteká sedimentačnou vložkou pre odstraňovanie usadenín, piesku a špiny. Predlžuje tým životnosť  ďalších filtračných vložiek.

2. stupeň – voda prechádza filtračnými vložkami o veľkosti jedného mikrónu, ktoré odstránia zachytené častice, ako je bahno, sedimenty, cysty (Giardia, Cryptosporidium), piesok, hrdza, špina  a ďalšie nerozpustené látky.

3. stupeň – voda preteká cez granulované aktívne uhlie (GAC). GAC je všeobecne uznávané a široko používané ako účinný adsorbent pre širokú paletu organických kontaminantov, ako sú chlór (99,9%), chemické látky súvisiace s rakovinou (THM, benzín), pesticídy, herbicídy, insekticídy, prchavé organické zlúčeniny (POZ), polychlórované bifenyly, metyl-terc-butyl-éter a stovky ďalších chemických kontaminantov, ktoré môžu byť prítomné vo vode. Uhlík je veľmi pórovitý a poskytuje veľkú plochu na zhromaždenie kontaminantov. Uhlíkové filtre musia taktiež použiť svoj objem pre odstraňovanie chlóru, čo má za následok skrátenie ich životnosti. My používame vysoko kvalitný uhlík zo šupín kokosového orecha, ktorý je najúčinnejší pri odstraňovaní chemikálií. Odkedy je chlór pomocou našich REDOX materiálov odstraňovaný pred tým, ako dosiahne uhlík, nedochádza k plytvaniu kapacít uhlíka chlórom a môže sa efektívnejšie koncentrovať na organické kontaminanty.

4. stupeň – voda prechádza cez keramické guličky, ktoré odstráňujú škodlivé baktérie ako napríklad E-coli, salmonela, streptokoky.  

5. a 6. stupeň – voda preteká lôžkom materiálov vyrobených zo špeciálnej vysoko čistej zliatinovej zmesi dvoch kovov – medi a zinku (Eagle Redox Alloy® 6500 a Eagle Redox Alloy® 9500.) Eagle Redox Alloy® je významný pokrok v technológii úpravy vody, ktorý pracuje na elektrochemických a samo-oxidačno-redukčných (REDOX) princípoch. Chlór je okamžite a takmer nevyčerpateľne oxidovaný. Železo a sírovodík zoxidujú na nerozpustné látky a prilepia sa k povrchu materiálov. Ťažké kovy ako olovo, ortuť, meď, nikel, chróm, kadmium, hliník sa odstránia z vody elektrochemickým procesom. Sú priťahované k povrchu materiálov podobne ako magnet. Materiály zabránia rastu baktérií v celej jednotke. V skutočnosti bolo preukázané, že sa znížia až o 90%, čo eliminuje potrebu striebra, ktoré sa bežne používa v uhlíkových filtroch (striebro je úradom EPA  označené za pesticíd a musí byť registrované).

7. stupeň – voda prechádza cez ďalšiu filtračnú vložku o veľkosti jedného mikrónu pre ďalšie odstránenie nežiaducich častíc. Výsledkom je skvelé zníženie alebo odstránenie najrôznejších nečistôt.

8. stupeň – voda preteká pevnou uhlíkovou vložkou pre odstraňovanie prchavých organických uhlíkových zlúčenín (POZ, insekticídy, pesticídy a priemyselné rozpúšťadlá). 

Technické údaje

  • životnosť filtračných vložiek je 600 000 litrov vody, alebo 3 roky*
  • filtračné vložky  CQ – 04030, CQ – 04036, CQ – 04034
  • min. tlak na filter 2,1 bar
  • max. tlak na filter 4,1 bar
  • prietok 23 až 38 l/min.
  • min. teplota vody 5oC
  • max. teplota vody 37oC
  • rozmery 57cm x 71cm x 23cm
  • hmotnosť 24kg

*životnosť vložky závisí od kvality a stupňa kontaminácie vstupnej vody